Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Urbanisme

Sobre el servei

És el departament responsable de l'àrea territorial de l'Ajuntament. Les seves tasques primordials fan referència al planejament urbanístic, les llicències urbanístiques, les obres públiques i l'habitatge.

1