Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Urbanisme

Sobre el servei

És el departament responsable de l'àrea territorial de l'Ajuntament. Les seves tasques primordials fan referència al planejament urbanístic, les llicències urbanístiques, les obres públiques i l'habitatge.

1