Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Informes d’adequació d’habitatge

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar^

(Procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril)

Aquest informe d'adequació de l'habitatge és un dels requisits per a poder sol.licitar el reagrupament familiar. El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà l'informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar. L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i en l'informe tècnic elaborat per l'Ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual.

> Per accedir al tràmit clica aquí.

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar^

(Procediment regulat al Reial decret 557/2011, de 20 d'abril i la Instrucció 1/2012)

Aquest informe d'adequació de l'habitatge és un dels requisits per a poder sol·licitar la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar. El Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà l'informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats dels familiars reagrupats anteriorment. L'informe es fonamentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud i en l'informe tècnic elaborat per l'Ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual.

> Per accedir al tràmit clica aquí.