Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Registre de sol·licituds d'Habitatge amb Protecció Oficial (HPO)

El Registre de Sol·licitants és l'eina on tots el ciutadans i ciutadanes de Catalunya s'han d'inscriure per tal d'optar a un habitatge amb protecció oficial.

El Registre de Sol·licitants, previst a la Llei del dret a l'habitatge, té com a finalitat:

  • Facilitar els processos d'ajudicació i de transmissió d'habitatges protegits.
  • Garantir la màxima transparència en tots els processos.
  • Informar sobre la necessitat real d'habitatge a cada municipi.