Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Resultats futurs i beneficis esperats

  • Transport més eficient per incrementar la competitivitat del sistema productiu
  • Augment de la integració social gràcies a una accessibilitat universal.
  • Increment de la qualitat de vida dels ciutadans.
  • Aval per a les condicions de salut dels ciutadans.
  • Seguretat en els desplaçaments.
  • Pautes de mobilitat més sostenibles.
  • Reducció de la contaminació atmosfèrica (-6,6% CO2, -16% NOx i -16% PM10).
  • Disminució del volum de població exposat a l’impacte acústic.

Escenari actual       Mobilitat activa · Transport públic · Vehicle privat

Escenari moderat

Escenari optimista

Accessibilitat