Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Notícia

Consulta pública de la modificació puntual del POUM del carrer del Comerç

24 de gener de 2019

L’Ajuntament de Vilafranca informa que és a exposició pública la modificació puntual del POUM que afecta l’àmbit del carrer del Comerç i que ha de definir l’instrument urbanístic de planejament que l’ha de desenvolupar. 

El seu contingut pot ser objecte de consulta pública a les dependències d’Urbanisme i Serveis Tècnics de l’Ajuntament (Plaça de Jaume I, 8) en horari de 12 a 14 hores, a més de trobar-se accessible per mitjans telemàtics a través del web municipal www.vilafranca.cat i http://urbanisme.vilafranca.cat.