Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Es completa el carril bici fins al terme municipal de Santa Margarida i els Monjos

11 de maig de 2022

Ahir al migdia, el regidor d’Urbanisme, Francisco Romero, i el regidor de Projectes Estratègics i Mobilitat, Aureli Ruiz, van visitar el darrer tram que havia quedat pendent d’execució del carril bici que uneix el nucli urbà de Vilafranca i fins a 5 polígons industrials dels municipis de Vilafranca i Olèrdola, al llarg de l’avinguda de Tarragona. Aquest darrer tram va des de l’alçada de l’Hotel Air Penedès fins a la depuradora d’aigües residuals, on finalitza el terme municipal de Vilafranca. A partir d’aquest punt, l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ja està fent les obres corresponents per connectar-lo amb el seu nucli urbà.

Aquest tram ja finalitzat són 400 metres de carril amb paviment diferenciat per al trànsit de vianants (1,5 metres d’amplada) i de bicicletes (2,5 metres). Disposa d’enllumenat tipus led que entrarà en breu en funcionament i d’una àrea de descans amb bancs, arbres i papereres. Els treballs han tingut un pressupost 451.786,06 euros, subvencionat pel FEDER amb un 25%.

Aquest tram ha permès finalitzar totalment el carril bici de 2 km que uneix Vilafranca amb els 5 polígons industrials entre Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos (Avinguda de Tarragona, Clot de Moja, Estació de Mercaderies, Domenys I i Domenys II).

El regidor d’Urbanisme recordava que aquest eix de 2 km “era una infraestructura molt demanada per la gent que treballa i desplaça amb un altre tipus de mobilitat diferent del vehicle i s’ha fet amb tots els requisits que exigeixen els estàndards actuals de mides, materials, senyalització o visibilitat. Ha calgut infraestructura addicional per esquivar punts realment delicats com la rotonda de la N-340 amb un desviament cap al carrer Calafell i el ramal d’accés a l’AP7 amb la construcció d’un túnel”.

Aposta per la mobilitat sostenible

Romero emmarcava aquest projecte en els objectius del Pla de Mobilitat de Vilafranca. “Aquest govern fa una posta molt clara mobilitat sostenible com ja es preveu en el PMV. És una línia de treball que volem continuar i, per exemple, ja s’està treballant en la connexió amb la Granada. Aquest tipus de mobilitat vol dir menys emissions de CO2, més qualitat de vida i més salut. Animem el veïnat a utilitzar mitjans com la bicicleta o l’anar a peu per desplaçar-se als centres de treball o des d’un punt de vista d’oci”, apuntava.  

El regidor d’Urbanisme afirmava que amb el carril bici de l’avinguda de Tarragona i el que s’està executant al carrer Comerç s’incrementarà amb un 25% la xarxa municipal de carrils bici. Vilafranca disposarà en breu d’un eix urbà per a bicicletes i vianants que anirà des dels carrers Papiol/Mossèn Trens fins als Monjos, passant pels carrers Comerç, Rafael Soler i Camí Fariner, on sols mancaran petits enllaços perquè esdevingui totalment continu.

Per la seva banda, Aureli Ruiz destacava el potencial d’ús d’aquest espai, “amb més de 2.000 persones que treballen als polígons de l’avinguda de Tarragona. Amb la comunicació entre municipis, amb Santa Margarida i els Monjos i La Ràpita, que serà una realitat a final d’any, aquest potencial es multiplicarà. Calculem que més de 400 persones diàriament utilitzaran aquest carril bici”.

El regidor de Projectes Estratègics i Mobilitat posava èmfasi en l’impacte mediambiental en forma de menys emissions. “Estalviarem les emissions d’unes 30 tones de C02 a l’atmosfera. Això vol dir més qualitat de l’aire i salut que beneficia les persones, que és l’objectiu final de tota aquesta xarxa de camins ciclables que estem posant en marxa”, argumentava.

Accessibilitat