Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Es reprenen les obres de reurbanització de la plaça de l’Oli, que s’allargaran uns 6 mesos

30 de setembre de 2020

La propera setmana es reiniciaran les obres de reurbanització de la plaça de l’Oli, un cop finalitzats els treballs previs de renovació de la xarxa de clavegueram i de la xarxa d’aigua potable que s’han executat aquest estiu per l’Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca.

El projecte forma part de les actuacions de millora dels espais urbans del Centre de Vilafranca i pretén millorar les infraestructures de la plaça, les condicions d’accessibilitat, i donar continuïtat a la urbanització de la plaça del Vall del Castell i la plaça de la Constitució.

Les obres preveuen la substitució del paviment de la plaça, convertint-la en  plataforma única, però diferenciant les zones de vianants de les zones de pas de vehicles com a illa de vianants que ja és. El lateral que dona a les façanes del costat del Mercat de la Carn serà exclusiva de vianants, mentre que l’altra banda conservarà un carril de circulació per als vehicles del veïnat, serveis públics, emergències i per a la sortida de l’aparcament de darrera de la biblioteca Torras i Bages.

El regidor d’Urbanisme, Francisco Romero, explica que la nova plaça conservarà l’arbrat actual existent, els fanals vuitcentistes i el monument al bisbe Torras i Bages, i que el nou mobiliari urbà serà “de qualitat, els escocells dels arbres seran permeables que augmenti la superfície de captació d’aigua i transitables” per evitar obstacles per als vianants. “Volem assajar un model de renovació urbana que afavoreixi la  prioritat per als vianants i que es pugui aplicar a altres intervencions al Centre de la vila”, assegurava Romero.

Les línies de l’enllumenat seran noves, i les lluminàries seran de tipus led, distribuint els punts de llum de manera que millori notablement la il·luminació de tot l’espai. Es disposaran canals i embornals amb reixes de fosa per a les aigües pluvials, augmentant els punts de recollida actuals, col·locant-los en els punts inferiors dels pendents, i millorant així l’evacuació de l’aigua pluvial de tota la plaça.

La superfície total de la intervenció és de 921 m2, el pressupost de les obres és de 239.780,32€ i es realitzaran en un termini aproximat de 6 mesos.

Per la seva banda, el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manel Montfort, ha destacat que la nova urbanització “permetrà donar continuïtat a l’eix comercial de les places Constitució i Vall del Castell cap a la plaça de l’Oli, esdevenint un espai del Centre amb qualitat urbana”. Montfort també s’ha mostrat convençut que el projecte permetrà “obrir el Mercat de la Carn cap enfora i generar-li noves oportunitats comercials”.

Accessibilitat