Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

La reurbanització del c/ Tossa de Mar amplia els espais per als vianants i les zones verdes

25 de juliol de 2022

Avui dilluns han començat les obres de reurbanització del carrer Tossa de Mar, al barri del Poble Nou. Es tracta d’un projecte inclòs en el Pla d’Intervenció Integral al Centre i al carrer Comerç (PIICC) i té per objecte crear un nou eix cívic i comercial al barri. Per això, s’amplia l’espai públic destinat a vianants, amb amplades mínimes d’1,80 metres, pacificant el trànsit rodat i racionalitzant l’aparcament.

La nova configuració del carrer és incompatible amb la conservació de l’arbrat existent, sobretot moreres molt velles. La proximitat d’aquests exemplars, molts dels quals de grans dimensions, amb les façanes provocava molèsties als edificis i interferències amb l’enllumenat públic. Aquests arbres requerien podes severes cada any per contenir el seu creixement, cosa que ha implicat que des de fa anys presentin símptomes de deteriorament molt clars com podridures, cavitats interiors, i fongs. Un estudi de risc d’aquestes moreres va concloure que totes presentaven alteracions greus, i en determinava unes perspectives de futur baixes. Per això, des de fa anys s’han anat substituint els exemplars en pitjor estat per arbrat més petit.

Per això es retira l’arbrat existent del carrer Tossa de Mar. No obstant això, es podran recuperar i trasplantar 10 exemplars joves que s’hi havien plantat més recentment.

El projecte de jardineria del nou carrer Tossa de Mar preveu dos estrats vegetals. Un primer format per espècies arbustives. Al llarg de tot el carrer hi haurà nous parterres longitudinals preveient sistemes de recollida d’aigua de pluja amb espècies arbustives adaptades a viure en condicions de semi-ombra i de baixos requeriments d’aigua i la plantació d’un de 35 nous arbres (àcer campestre i freixe de flor).

El nou espai públic del carrer Tossa de Mar, un total de 5.818 m², serà més sostenible, eficient energèticament, adaptat i inclusiu, al servei de les activitats del carrer i la ciutadania.

El nou enllumenat serà amb tecnologia LED i es renovarà el mobiliari urbà i les parades de bus.

Les obres s’han iniciat avui dilluns en el tram entre el carrer Ramon Freixas i el passeig de Rafael Soler, amb la renovació de la xarxa de clavegueram i d’abastament d’aigua.

Durant aquesta primera fase, quedaran inhabilitats l'accés i la sortida dels aparcaments privats en aquest tram. Per a les persones usuàries, s'habilitaran zones d'aparcament d'ús exclusiu, a l’aparcament situat al passeig Rafael Soler sobre la llosa de la via del tren i en l’aparcament de terra situat al costat de la Llar municipal d’Infants El Parquet, amb accés mitjançant identificació. En tot moment es garantirà l'accés de vehicles d'emergència al tram afectat.

Els usuaris dels aparcaments podran recollir les identificacions per accedir als aparcaments d'ús exclusiu en horari de matí (de 9 a 14h) a les dependències municipals d'Urbanisme (plaça Jaume I, núm. 8, 2a planta); i en horari de tarda (de 18 a 20h) i dissabte al matí (de 10 a 12h) a l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou (carrer Tossa de Mar, núm. 13).

Es garantirà en tot moment l'accés dels vianants als habitatges i als establiments del tram afectat.

Bateries de contenidors recol·locades

Les bateries de contenidors afectades per les obres d’aquest tram i què s’han reubicat són les següents:
-    Bateria c/ Alguer, 1 s’ha reubicat a Pg. Rafael Soler, 35-36.

-    Bateria c/Ignasi Iglésias, 34 a c/Germanor, 49.

-    Bateria c/Ignasi Iglésias, 39-43 a c/Montblanc, 39.

3 fases més

En finalitzar aquesta 1a fase a principis de novembre, començarà la 2a, que comprèn el tram del carrer Tossa de Mar, entre els carrers Ramon Freixas i Amàlia Soler, i a continuació la 3a fase entre el carrer Amàlia Soler i l’avinguda de Tarragona. La darrera fase serà la reurbanització de tot el carrer. La finalització total de l’obra està prevista per al proper mes d’abril.

Accessibilitat