Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Ajuntament amplia el parc municipal amb 3 nous habitatges per a lloguer social

28 de setembre de 2021

L’Ajuntament de Vilafranca disposa de 3 pisos més, destinats a lloguer social per a famílies amb dificultats d’accés a l’habitatge i famílies de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social.

Un d’aquest pisos, situat al passatge Albert Moliner, al barri de Sant Julià, ha estat rehabilitat pel Programa de Rehabilitació d'Habitatges amb Finalitat Social de l’Ajuntament de Vilafranca, després de signar un conveni amb el seu propietari, que el tenia en desús des de feia alguns anys. Després de la intervenció de rehabilitació que s’hi ha fet, amb un import de 42.116.18 euros, l’Ajuntament ha obtingut la cessió de l’habitatge per un període de 9 anys durant els quals es podrà cedir per a lloguer social a famílies amb dificultats d’accés a l’habitatge. El pis, de 64,20 m2 de superfície útil, consta de sala d’estar menjador, 3 habitacions, una cuina, un lavabo, un rebedor, un passadís i un safareig.

Les obres realitzades han consistit en general en la millora de l’eficiència energètica (aïllant les parets, canviant les balconeres i finestres i la il·luminació led), s’han realitzat les instal·lacions d’aigua i electricitat completament noves, enrajolat de les parets del bany i la cuina, col·locant falsos sostres per al pas d’instal·lacions, la substitució de banyera per plat de dutxa, sanitaris nous, mobles de cuina i electrodomèstics nous i pintat de tot el pis.

Les obres han estat realitzades per personal contractat per la rehabilitació d’habitatges amb un pla d’ocupació, i per empreses locals per executar els treballs específics d’instal·lacions i tancaments d’alumini.

El Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb finalitat social de l’Ajuntament de Vilafranca compleix un triple objectiu de rehabilitar el parc d’habitatges de la ciutat, posar habitatge assequible a l’abast de famílies que hi tenen dificultat d’accés i donar feina a persones aturades mitjançant la contractació de plans d’ocupació que rehabiliten els habitatges.

 

2 habitatges de la SAREB

D’altra banda, l’Ajuntament de Vilafranca també ha acordat la cessió a famílies de la llista d’espera de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social de dos habitatges situats al barri del Molí d’en Rovira, provinents del conveni signat amb la SAREB (Societat de gestió d’Actius procedents de la Reestructuració Bancària, S.A.) l’any 2019 per a la cessió temporal de 15 habitatges per tal de ser destinats a finalitats socials. La SAREB, també anomenat “banc dolent”, va ser creada el 2012 per gestionar i vendre els actius problemàtics de les entitats bancàries rescatades per la crisi financera del 2008.

Els 2 pisos s’han rehabilitat amb plans d’ocupació, repartint les despeses entre la SAREB i l’Ajuntament.

Dels 15 habitatges del conveni signat amb la SAREB, ja són 3 els que ja s’han pogut cedir a famílies i s’estan fent tràmits per poder assignar-ne un quart properament al barri de les Clotes.

Amb aquests 3 nous habitatges, l’Ajuntament, a través del servei d’Habitatge, està gestionant un total de 203 pisos, entre la Borsa de Mediació per al Lloguer Social i el Programa de rehabilitació, els convenis amb Incasòl, de propietat municipal i altres.

La regidora d’Habitatge, Lourdes Sànchez, ha refermat el compromís del govern municipal per “ampliar el parc d’habitatges que es destinen al lloguer social, rehabilitant edificis en desús i destinant-los a famílies. Estem convençuts que és una de les maneres d’incidir en els preus dels lloguers a Vilafranca”.

ODS ODS1 ODS9 ODS11 ODS17

Accessibilitat