Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Les obres del C/ Comerç desvetllen l’interès pels Plans de Millora Urbana al Molí d’en Rovira

31 de maig de 2022

Aquest matí els regidors d’Urbanisme, Francisco Romero, i de Mobilitat, Aureli Ruiz, han visitat les obres d’urbanització del carrer del Comerç, que en la seva part baixa, tocant a l’avinguda de Vilanova, ja es dibuixa com quedarà configurada. Francisco Romero ha recordat que el projecte abastarà un total de 8.122 m2, on s’ampliarà i s’enjardinarà la vialitat destinada a vianants i bicicletes. La vialitat passarà a tenir una amplada de 16 metres, dels quals un 52% es destinarà a vianants, un 22% a un trànsit roda pacificat, un 14% a bicicletes i la resta a enjardinament. “El carrer Comerç permetrà ajuntar les zones nord (carrer Papiol) i sud (passeig Rafael Soler) ja urbanitzades del cobriment de les vies amb un espai públic més sostenible, eficient energèticament, adaptat i igualitari”, ha afirmat el regidor, que ha recordat el pressupost de 2,4 MEUR que s’hi inverteix. Les obres està previst que acabin a final d’any. Romero posat en relleu que el carrer del Comerç és l’obra més emblemàtica del PIICC i la integració de les llambordes recuperades del subsòl del carrer davant de les naus patrimonials. “Les façanes de les naus històriques estaran il·luminades i davant de la resta de naus s’hi plantaran arbres”, ha explicat.

El tinent d’alcalde també ha volgut destacar que el projecte del carrer del Comerç ha desvetllat l’interès dels propietaris del barri Molí d’en Rovira per desenvolupar els polígons d’actuació urbanística subjectes a Plans de Millora Urbana (PMU) previstos en el planejament. “Es nota en l’increment de consultes tècniques que tenim a Urbanisme relatives a la viabilitat d’implementar nous usos al carrer del Comerç i el seu entorn”, ha dit.

Així, el PAU27 Codorniu–Montserrat–Cointreau ja té l’informe favorable de la Comissió Territorial Urbanisme del Penedès i altres administracions. El PAU 26 Pinord té constituïda la Junta de Compensació i el PMU en avançat estat de redacció. Finalment, els PAU 28 Torres i 29 Trias, en el primer ja s’està cercant equip tècnic per a la redacció del PMU i en el segon s’han iniciat converses entre els propietaris.

El titular d’Urbanisme també ressaltava l’acord amb la propietat per a la cessió anticipada de la titularitat de la nau del carrer Comerç 29 (qualificada pel planejament com a equipament ) on s’ubicarà el viver de celleristes sota la tutela de DO Penedès, subvencionat dins el programa europeu Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT). També ha explicitat el compromís adoptat amb l’associació de veïns del barri del Molí d’en Rovira d’abordar, quan acabin les obres del carrer del Comerç, una futura urbanització el carrer Bisbe Estalella.

Urbanització dels carrers del PIICC, a final de juny

Pel que fa a les altres obres d’urbanització del PIICC, Francisco Romero ha desvetllat, que un cop acabat el curs escolar, a final de juny començaran els treballs en diversos carrers del Centre. És el cas dels carrers Carme, Lluna, Puigmoltó, Sant Jocund i plaça Josep Anselm Clavé. En les mateixes dates també començaran les obres al carrer Banys, on l’Empresa Municipal d’Aigües ja va renovar la xarxa de clavegueram i d’abastament d’aigua. Als carrers Sant Julià i General Prim es preveu iniciar les obres de clavegueram i aigües també a final de juny. Cap a final d’any es preveu que totes aquestes obres arribin al seu final.

Per al mes de juliol, la previsió és iniciar obres al primer tram de la rambla de la Girada i al carrer Tossa de Mar. En el primer projecte la finalització es preveu per al primer trimestre de 2023 i en el segon per a final d’aquest mateix any.

En tots aquests projectes, Romero ha remarcat que el 45% de seu finançament ve d’altres administracions (Diputació, Generalitat i Fons Next Generation de la Unió Europea).