Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

Les obres del PIICC al c/ Tossa de Mar inicien la segona fase en un nou tram

05 de octubre de 2022

Dilluns 10 d’octubre començaran les obres de la 2a fase del c/ Tossa de Mar, concretament en el tram que va des del c/ Ramon Freixas al c/ Amàlia Soler. Igual que en el primer tram, que està en execució, els treballs s’iniciaran amb la renovació de la xarxa d’abastament d’aigua i de sanejament i a continuació seguiran les obres de reurbanització. Aquest projecte està inclòs en el Pla d’Intervenció Integral al Centre i al c/ Comerç-PIICC i té per objecte crear un nou eix cívic i comercial al barri. Per això, s’amplia l’espai públic destinat a vianants, amb amplades mínimes d’1,80 metres, pacificant el trànsit rodat i racionalitzant l’aparcament.

El nou espai públic del carrer Tossa de Mar, un total de 5.818 m², serà més sostenible, eficient energèticament, adaptat i inclusiu, al servei de les activitats del carrer i la ciutadania. El nou enllumenat serà amb tecnologia LED i es renovarà el mobiliari urbà i les parades de bus.

Renovació de l’arbrat

L’amplada de vorera actual i la proximitat dels arbres a les façanes del edificis no compleixen la normativa actual d’accessibilitat i, per això, en aquest tram també es plantaran arbres nous per substituir l’arbrat existent, sobretot moreres molt velles. Aquests exemplars, molts dels quals de grans dimensions, provocaven molèsties als edificis i interferències amb l’enllumenat públic. Aquests arbres requerien podes severes cada any per contenir el seu creixement, cosa que ha implicat que des de fa anys presentin símptomes de deteriorament molt clars com podridures, cavitats interiors, i fongs. Un estudi de risc d’aquestes moreres va concloure que totes presentaven alteracions greus, i en determinava unes perspectives de futur baixes. Per això, des de fa anys s’han anat substituint els exemplars en pitjor estat per arbrat més petit, dels quals se’n podran recuperar i trasplantar 7 exemplars plantats més recentment.

Aquests exemplars més els que es retiraran del primer tram de la rambla de la Girada seran replantats a l’aparcament de l’Auditori Municipal per tal de formar una franja arbrada que separi els dos nivells de l’aparcament.

El projecte de jardineria del nou c/ Tossa de Mar preveu dos estrats vegetals. Un primer format per espècies vivaces. Al llarg de tot el carrer hi haurà nous parterres longitudinals preveient sistemes de recollida d’aigua de pluja amb espècies adaptades a viure en condicions de semi-ombra i de baixos requeriments d’aigua i la plantació d’uns 30 nous arbres (aurons i freixes).

Reserva d’aparcament per al veïnat

A partir de dilluns, doncs, estarà tallat al trànsit el tram del c/ Tossa de Mar des del c/ Ramon Freixas al c/ Amàlia Soler i els vehicles no hi podran circular, excepte vehicles d'emergència. També quedaran inhabilitats l'accés i sortida dels aparcaments en el tram afectat. Igual que en el 1r tram, els usuaris dels pàrquings tindran zones d'aparcament d'ús exclusiu al costat de la via del tren (50 places) i de la Llar d'Infants El Parquet (80 places), amb accés mitjançant una targeta d'autorització.

Els usuaris podran recollir les targetes d'autorització per accedir als aparcaments d'ús exclusiu durant aquesta setmana en horari de matí (de 9 a 14h) a les dependències municipals d'Urbanisme (pl. Jaume I, núm. 8, 2a planta); i en horari de tarda (de 18 a 20h) i dissabte al matí (de 10 a 12h) a l'Associació de Veïns i Veïnes del Poble Nou (c/ Tossa de Mar, núm. 13).

Durant les obres es garantirà en tot moment l'accés dels vianants als habitatges i a les activitats econòmiques del tram afectat.

Amb motiu d’aquestes obres, el c/ Amàlia Soler, entre el c/ Tossa de Mar i Montblanc, passarà a ser d’un sol sentit de circulació (de Tossa de Mar cap a Montblanc).

Afectacions al bus urbà i a la bateria de contenidors

Amb motiu d’aquestes obres, la parada de bus urbà Tossa de Mar/Ramon Freixas de la L1 situada en aquest tram quedarà anul·lada i els usuaris hauran d’utilitzar la parada més propera, la de Tossa de Mar-av. Tarragona.

També quedarà inutilitzada la parada Moja/Amàlia Soler sent l'alternativa més pròxima la de Francesc Macià/Mercat Sant Salvador.

Així mateix, la parada Montblanc/Amàlia Soler de la L2 també quedarà anul·lada a causa del tall d’un carril del c/ Amàlia Soler. La parada més propera d’aquesta línia és la d’Ignasi Iglesias/Moja.

Igualment la bateria de contenidors de residus situada en aquest tram s’haurà de reubicar. Els contenidors més propers estaran al c/ Montblanc, 30 i al c/ Tossa de Mar, 8.

Per a més informació i consultes es pot anar al web piicc.vilafranca.cat, enviar un correu electrònic a [email protected], trucar al tel. 938 923 690 o adreçar-se al Servei d’Urbanisme (pl. Jaume I, 8, 2a planta).

Accessibilitat