Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

L’Institut Vilafranca 2 completarà tota l’etapa d’educació secundària en l’actual ubicació el curs vinent

23 de novembre de 2022

El proper curs 2023-2024, l’Institut Vilafranca 2, ubicat al barri del Molí d’en Rovira, completarà la seva oferta formativa d’Educació Secundària Obligatòria amb el desplegament dels quatre cursos escolars que integren aquesta etapa.

Per tal que això sigui possible, l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha cedit de manera provisional un total de 500 m2 del solar adjacent, que té una superfície total de 2.422 m2, al del c/ de la Vinya, 23, on ara hi ha els mòduls que configuren l’Institut Vilafranca 2. En aquests 500 m2 s’hi podrà ubicar l’últim mòdul d’aquest centre educatiu. L’espai de parcel·la no ocupada pels mòduls continuarà mantenint el seu ús com a parc públic i continuarà disposant dels jocs infantils amb l’objectiu de mantenir els usos i funcionalitat actuals.

Ubicació provisional

De moment, es tracta d’una ubicació provisional a l’espera de rebre un estudi de necessitats d’escolarització per part del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que doni resposta a les necessitats actuals i futures d’escolarització a Vilafranca del Penedès i als municipis de la comarca de l’Alt Penedès que en depenen a nivell d’escolarització secundària. 

Un cop es disposi d’aquest estudi de necessitats i es concreti la tipologia de centre que finalment s’acabarà consolidant, l’Ajuntament farà la cessió definitiva d’un solar amb la superfície necessària per donar-hi cabuda.

Des de l’Ajuntament s’aposta per una tipologia de centre que doni resposta a les necessitats d’escolarització a la secundària obligatòria (ESO), però també que pugui acollir oferta formativa d’ensenyament post-obligatoris, de Batxillerat i també especialment de formació professional, per tal de garantir unes trajectòries formatives d’èxit de l’alumnat i per atendre les necessitats del sector productiu de la nostra comarca. És en aquesta línia que treballarà de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya per tal de poder concretar aquesta oferta en el període més breu de temps.

Tot i així, el que de moment queda garantida és l’escolarització en els nivells de 1r a 4t d’ESO de l’Institut Vilafranca 2 en l’actual ubicació. De fet, es tracta d’un centre que malgrat portar només tres cursos escolars en funcionament ja s’ha consolidat com un centre més de referència a la vila i també a la comarca.