Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Obres i projectes

L'Ajuntament de Vilafranca disposa d'un equip tècnic d'arquitectura i enginyeria dedicat a la gestió, redacció i seguiment de les obres impulsades per la Corporació Municipal.

Les tasques assignades a aquest equip tècnic són:

  • Redacció de projectes d'obres públicques municipals (espais públics, equipaments, etc.)
     
  • Tramitació dels expedients de contractació per a la redacció dels projectes d'obres per part dels tècnics competents de les obres públiques municipals.
     
  • Tramitació dels expedients de contractació de les empreses constructores per a l'execució de les obres públiques municipals, com és el cas de la urbanització dels espais públics, jardins, vialitat, etc. i la construcció i/o reforma d'equipaments municipals, esportius, culturals i de serveis en general.

Per consultar les Obres en Licitació feu clic aquí.

 

Accessibilitat