Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Connectivitat entre barris. Carrer Comerç.

Vilafranca te des d'una visió històrica i patrimonial, delimitacions dels àmbits del Centre i del carrer Comerç.

La reurbanització del carrer Comerç provocarà:

  • Una transformació sostenible i compacta.
  • Nous àmbits d’oportunitat ciutadana i comercial.
  • La capacitat d’atracció d'iniciatives econòmiques
  • L'augment del posicionament territorial de Vilafranca.
  • La projecció exterior del teixit comercial de la vila i de la seva promoció turística en general.

Trobareu més informació sobre la modificació puntual del POUM del carrer del Comerç i de l'execusió del pla en el següent enllaç.

Accessibilitat