Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tècnic/a en eficiència energètica

Funcions:

 • Estudi del comportament energètic dels edificis municipals; diagnosi i proposta de millora.
 • Desenvolupament d’estudis i projectes vinculats a la millora de l’eficiència energètica dels edificis municipals i les instal·lacions mitjançant la utilització d’energies renovables (plaques fotovoltàiques, ...) millora de les instal·lacions (tecnologia led,....) i de l’envolvent de l’edifici.
 • Seguiment tècnic i direcció de les obres de instal·lació dels sistemes i solucions de millora energètica en els edificis municipals.
 • Cerca de solucions d’eficiència energètica existents en el mercat, aplicables a l’àmbit municipal.
 • Assessorament municipal a particulars en la cerca de solucions d’eficiència energètica per als seus edificis i habitatges.
 • I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Formació:

 • Grau o enginyeria tècnica o superior, o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de treball.
 • Es valorarà la possessió de postgrau i formació en energies renovables, eficiència energètica, i economia verda.

Competències tècniques:

 • Sistemes d’eficiència energètica, estalvi energètic i energies renovables.
 • Coneixement de solucions smart per a edificis i instal•lacions.
 • Tècniques de recollida d’informació i anàlisi de dades
 • Gestió i elaboració d’informes.
 • Coneixement d’altres experiències municipals en temes de medi ambient i sostenibilitat.
 • Coneixement dels marcs normatius vigents en matèria d’eficiència energètica.

Competències bàsiques:

 • Anglès nivell mig alt.
 • Competències informàtiques de representació gràfica (tipus CAD o similar) i paquet office avançat.
 • Coneixement en l’ús d’eines i aplicacions informàtiques (gràfiques i alfanumèriques) dins de l’àmbit de l’enginyeria.

 

Accessibilitat