Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tècnic/a en habitatge

Funcions:

  • Estudiar, analitzar i interpretar documentació tècnica.
  • Planificar, organitzar  i portar a terme les seqüències d’accions per a fer les comprovacions necessàries in situ als edificis
  • I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Formació:

  • Grau en enginyeria de l’edificació, arquitectura, arquitectura tècnica o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de treball, o Cicle Formatiu de Grau Superior de la família d’edificació i obra civil o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de treball.
  • Es valorarà estar en possessió de postgrau o màster relacionats amb el lloc de treball.

Competències tècniques:

  • Elaboració d’informes i/o actes de les visites realitzades.
  • Coneixement de normativa de seguretat i protecció de dades.

Competències bàsiques:

  • Càlcul funcional.
  • Nivell alt de competència digital (paquet office i programes de dibuix).
Accessibilitat