Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tècnic/a en dinamització juvenil i cultural

Funcions:

 • Programar i desenvolupar accions juvenils d’emprenedoria cultural a través d’estratègies de dinamització i de foment de la participació ciutadana.
 • •    Identificar i avaluar  propostes de continuïtat que promoguin el desenvolupament de noves iniciatives culturals i de promoció comercial que generin dinàmiques ciutadanes noves al barri del Centre Vila.

Tasques específiques:

 • Mercat jove
  • Identificació i avaluació d’iniciatives similars (mercats joves)
  • Disseny i programació del projecte “mercat jove” a Vilafranca
  • Execució del projecte: Comunicació, contractació, construcció d’espai col·laboratiu i de xarxa, dinamització del mercat, avaluació i propostes de millora.

Ideació de propostes complementàries:

 • Identificació d’iniciatives
 • Disseny de nous projectes relacionats amb l’emprenedoria juvenil, la dinamització comercial i sociocultural en el marc del projecte d’intervenció integral del Centre i Comerç (PIICC)
 • I en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Formació:

 • Grau en Ciències Socials, Arts o Humanitats. o equivalent relacionat amb les funcions del lloc de treball.
 • Es valorarà Postgrau o Màster Oficials, al menys en una de les següents especialitats: en l’àmbit de la gestió cultural (Postgrau, màster universitari), en l’àmbit de la participació ciutadana i política pública, en l’àmbit de la intervenció i acció social, especialment en la intervenció amb joves.

Competències tècniques:

 • Conèixer i saber analitzar la realitat juvenil.
 • Redacció i gestió de projectes. 
 • Aplicar tècniques i estratègies de promoció de la participació social.
 • Aplicar metodologies d’intervenció social en l’àmbit de la creació i l’art.
 • Capacitat de transformar les idees en projectes i resultats tangibles.
 • Coneixedor/a de les disciplines i activitats artístiques i tècniques de l’entorn cultural pròxim, especialment el relacionat amb el sector juvenil.

Competències bàsiques:

 • Coneixement de l’entorn
 • Nivell alt de competència digital
   
Accessibilitat