Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

A punt. Contractació de talent jove

A punt  per generar ocupació durant un any a joves del municipi que aportin el seu talent en benefici de la ciutat

En el context del Programa d’Intervenció Integral del Centre Històric-Carrer Comerç (PIICC) s'inclou el programa A punt per a la contractació de talent jove en situació d’atur o vulnerabilitat professional, com a conseqüència de la crisis sanitària de la COVID19. 

La crisi sanitària i les seves conseqüències econòmiques està perjudicant especialment els serveis, i ni l’esquema tradicional de plans d’ocupació ni les previsions que arriben d’altres administracions seran suficients per a un col·lectiu molt afectat i que no acaba de trobar resultats en els itineraris habituals del SOC.Per oferir una alternativa, l'Ajuntament de Vilafranca habilita un pressupost total de 120.000€ que serà complementat amb pressupost de contractació d’industrials. D’aquesta manera, es cobreix un doble objectiu: una iniciativa activa que complementa altres sistemes d’ajuts finalistes i una injecció per seguir recolzant el teixit productiu local. 

Objectius del programa:

  • Continuïtat i consolidació del programa com a nou instrument de reforç pel treball municipal del PIICC.
  • Les tasques i projectes desenvolupats de manera col·laborativa pel grup de joves que s'han de contractar generaran nous efectes:
    • Orientació i informació integral per a menors de 36 anys pel desenvolupament d’activitats en l’àmbit del Centre i carrer Comerç.
    • Contractació d'industrials i empresaris locals vinculats a la tecnologia, l’eficiència energètica o la rehabilitació.
  • Introducció temporal dins dels equips tècnics municipals de nous perfils professionals complementaris vinculats a la tecnologia, la sostenibilitat i l’emprenedoria juvenil.
  • Continuïtat del treball col·laboratiu i transversal dins l’àmbit municipal.

Aquest programa s'identifica per dos factors:

  1. Contractació de joves menors de 36 anys d'edat, que tinguin estudis o titulació en cicles formatius o graus universitaris.
  2. Definició de 4 perfils tècnics vinculats a la sostenibilitat, la tecnologia, l’emprenedoria i la renovació urbana.
Accessibilitat