Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coronavirus Covid-19

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès està aplicant un protocol preventiu d’actuació davant l'atual situació de crisi per risc de contagi de coronavirus (Covid-19) entre la població. Mantingueu-vos informats pels canals web i xarxes socials de fonts oficials, com són l'espai web específic de l'Ajuntament: https://www.vilafranca.cat/coronavirus i al canal Cat Salut.

Més informació

SIDH - Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge

Servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació orientat a persones o famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge habitual per dificultats sobrevingudes de pagament del mateix.

El SIDH és un servei prestat amb conveni amb la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya - Ofideute i amb la participació de l' Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.

Característiques^

El SIDH és un servei de resolució extrajudicial de conflictes, per la qual cosa no actua als procediments judicials directament, però col•labora amb els advocats d’ofici o contractats per les nostres persones usuàries que estiguin immersos en un procediment judicial a l’hora que són atesos pel servei.

Atén aquells casos on la ciutadania té com a contrapart a una entitat financera o gran tenidor. No fa mediació entre particulars.
 

Àmbits d’atenció del SIDH^

Hipotecària

Persones en risc de pèrdua el seu habitatge habitual (o fiadors d’aquests habitatges) per impagament del préstec o crèdit hipotecari.

Consum

Persona consumidora que detecti una clàusula o pràctica abusiva al seu contracte de préstec o crèdit hipotecari.

Lloguer

Persones amb dret al lloguer social obligatori.
Persones amb contracte de lloguer vigent en situació d’impagament.
Persones amb contracte finalitzat o comunicació de la propietat de no renovació del contracte.

Ocupació

Persones amb dret al lloguer social obligatori, amb residència en un habitatge sense títol habilitant.

COVID-19

Persones que afectades pel COVID-19 veuen perillar el seu habitatge, de lloguer o de compra, el SIDH atén aquests casos com a reclamacions per incompliment de les mesures aprovades als RDL 8/2020 i RDL 11/2020 i successius.

L’atenció del SIDH comença en cas que l’obligat no respongui o ho faci negativament pels interessos de la persona sol•licitant, sempre i quan aquesta compleixi els requisits dels RDL per accedir a les moratòries.

Accés al servei i funcionament^

Per accedir al servei, les persones i famílies interessades s’han d’adreçar a l’Oficina Local d’Habitatge.

Es comprova que compleixen els requisits, se’ls informa de la documentació que han de portar i es concerta una entrevista amb l’advocat o advocada del SIDH.

Un cop analitzada la situació amb la persona usuària, l’advocat o advocada l’assessorarà sobre les diferents mesures per redreçar-la.

Més informació^

Diputació de Barcelona / SIDH

Agència Catalana d'Habitatge / Ofideute