Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ordenances relacionades

 • OM01- Activitats i instal·lacions
   
 • OM05- Energia solar per a usos tèrmics (Ordenança municipal sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions)
   
 • OM06- Ordenança reguladora d’establiments de pública concurrència (Regula les condicions d’instal·lació i funcionament dels establiments de restauració, bars, bars-musicals,  culturals, religiosos, esportius, etc.)
   
 • OM10- Piscines
   
 • OM11- Protecció del medi ambient enfront diferents fonts de contaminació
   
 • OM14- Telecomunicacions per cable en noves construccions
   
 • OM20- Ordenança municipal sobre mesures d’agilització i simplificació dels tràmits per a realitzar determinades obres i instal·lacions
   
 • OM22- Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès
   
 • OF05- Ordenança Fiscal Núm.5 (Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme)
   
 • OF28- Ordenança Fiscal Núm.28 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
   
 • OF30- Ordenança Fiscal Núm.30 (Impost sobre activitats econòmiques)
Accessibilitat