Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ordenances relacionades

 • OM01- Activitats i instal·lacions
 • OM06- Ordenança reguladora d’establiments de pública concurrència (Regula les condicions d’instal·lació i funcionament dels establiments de restauració, bars, bars-musicals,  culturals, religiosos, esportius, etc.)
   
 • OM10- Piscines
 • OM20- Ordenança municipal sobre mesures d’agilització i simplificació dels tràmits per a realitzar determinades obres i instal·lacions
   
 • OM22- Ordenança municipal del paisatge urbà de Vilafranca del Penedès
   
 • OF05- Ordenança Fiscal Núm.5 (Taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme)
   
 • OF28- Ordenança Fiscal Núm.28 (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
   
 • OF30- Ordenança Fiscal Núm.30 (Impost sobre activitats econòmiques)
Accessibilitat