Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Annex. Inventari de Masies i construccions en sòl no urbanitzable

INVENTARI DE MASIES I CONSTRUCCIONS EN SÒL NO URBANITZABLE (art. 296.2)

El llistat incorpora les masies i construccions agrícoles en sòl no urbanitzable del que han estat eliminades aquelles que estaven situades en sòl urbà i sòl urbanitzable delimitat:

NOM CASA

POLIGON

REFERÈNCIA

MASIA PLADELLORENS

3

9504-0019069

MASIA MOLÍ DE VENT

3

9502-0021010

BORDELLET

3

9508-0004072

MAS PARDAL

3

9506-0004002

MASIA PONT NOU

6

9506-0014068

CAL MONJO

6

9505-0009001

CAL COLASTIC

8

9506-0025087

CAL FERRET

8

9504-0014080

CAL MIQUELET

8

9507-0020089

CAL PASTORET

8

9503-0020086

CAL PAU SURIÀ

8

9509-0020088

CAL PERE PASTOR

8

9511-0014075

CAL PERET CARRAU

8

9512-0019077

CAL SALVADOR COLÀSTIC

8

9505-0025084

CAL XIC FERRET

8

9508-0020090

GRANJA MORROS

8

9513-0020085

CAL ROSSELLET ( darrera )

9

9502-0024074

CAL ROSSELLET

9

9501-0024078

MASIA STA. MARIA DELS HORTS

10

9502-0023060

CAL GRAU

10

9501-0023029

CAL PERE

10

9503-0023001

CAL PERE

11

9503-0022022

MASIA MONTSERRAT

11

9502-0023028

CAL SELVET

11

9501-0022023

CAL GUIX

11

9506-0023043

CAL GELIDA

11

9505-0003006

CAL POBRE

12

9503-0008048

CAN VENTOSA

12

9502-0003002

HORT DELS MARLES

12

9501-0003005

CA LA MARINA

13

9504-0008057

CAL ROVIROSA

13

9505-0008006

CAL LOLO

13

9506-0008054

CAL CÀNAMES

13

9507-0008059

CAL SERRA

13

9509-0008133

CAL PARENT

13

9508-0008049

CAL QUICO

13

9501-0008132

CAL GASULLA

13

9503-0008050

CAL DOMENEC

14

9504-0003026

CA L'ISIDRE VENTOSA

14

9503-0003027

CAL CATANTINGUES

14

9505-0008025

CAL GONA

14

9502-0002020

CAN TORRES

14

9507-0008034

CAL PARENT XIC

14

9508-0008045

RESIDENCIA MOLI ROVIRA

14

9501-0003001

CAL SALAMENYO

15

9502-0008033

MAS ROMEU

15

9503-0008031

MAGATZEM

15

9504-0008032

CA L'IBANYEZ

16

9507-0003129

MAS CARBONELL

16

9509-0003128

CASA " LA PEDRERA "

16

9504-0007002

LA ROCALLISA

16

9506-0003126

CAL CUNOT

16

9501-0007006

LA CASA NOVA

19

9501-0002124

CAN TEIXIDOR

21

9501-0014099

LA SINIA NOVA

23

9508-0024001

CAL ROMEU

23

9507-0004101

CAL FRARE

23

9502-0024103

CA L'ISIDORO

23

9501-0024102

CAL BALETA

23

9503-0025112

GRANJA DE CAL RAFOLS

23

9505-0005110

CAL RÀFOLS

23

9506-0005001

CAL ROIG

24

9501-0024104

CAL TON DE FERRIOL

24

9502-0024100

CAL SANT

25

9501-0020001

CAL PALAU

26

9502-0020002

CAL CANYES

28

9509-0011004

EL CAMP GRAN

28

9510-0011011

CONVENT DEL CARME

28

9506-0011005

CAL CAPUTXI

29

9505-0001005

CAN SILVESTRE

29

9502-0001001

LA SORT

30

9505-0007016

MASIA DELS BOUS

31

9502-0021010

LA TORRETA DE BAIX

31

9501-0017013

CAL PATXATXO

32

9502-0023001