Àrea d'acció territorial i serveis urbans

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Notícia

La setmana vinent s’inicia la reurbanització del carrer de Sant Antoni al barri de Sant Julià de Vilafranca

11 de gener de 2024

La setmana vinent s’inicien els treballs de millora de la xarxa de clavegueram i abastament d'aigua potable i reurbanització del carrer de Sant Antoni, al barri de Sant Julià de Vilafranca, que passarà a ser de plataforma única amb prioritat per als vianants. L’obra, que s’executarà per fases i durant aproximadament 3 mesos, s’afegeix a la reforma que es va fer l’any passat del carrer de Sant Julià, un dels vials connectors dels barris cap al Centre, amb la voluntat de seguir impulsant la renovació de la ciutat mitjançant una reforma urbana, econòmica i social a tots els barris de la Vila.

C/Sant Antoni

La millora del carrer de Sant Antoni, inclòs dins el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Vilafranca, proposa un canvi de la secció, amb una amplada de vial de 2,8m per dotar la vorera de l’amplada màxima que permet el carrer. La part del vial per a vehicles s’executarà amb asfalt acolorit i la vorera serà amb panot i llambordes podotàctils que les separaran de la zona de circulació de vehicles.

Un cop finalitzats els treballs es modificarà la distribució actual d’embornals de la xarxa de clavegueram i se substituirà la il·luminació actual per noves lluminàries tipus LED. Igualment, s’instal·larà nou mobiliari urbà i senyalització específica del funcionament de la plataforma.

A causa de les obres s’haurà de tallar l’accés del trànsit rodat al carrer i als pàrquings dels veïns durant la totalitat de les obres, a partir del dilluns 15 de gener i durant un període aproximat de 3 mesos.
 

Accessibilitat